Dětská skupina Rodina v Kolíně z.s.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16-132/0006674

Dětská skupina Hvězdička

 

 

Termín realizace projektu: 01.07.2017 - 31.12.2019

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16-132/0006674

Realizátor projektu: Rodina v Kolíně z.s.

 

 

Dětskou skupinu Hvězdička provozujeme v rodinném domě, v klidné části města. K domu náleží i dvůr a veliká zahrada. Nabízíme rodinné prostředí, kvalifikovaný personál. Kapacita zařízení je 12 dětí.

 

Ceník:

4 - 5 DNÍ V TÝDNU - 3 200,- KČ/MĚSÍC

2 - 3 DNY V TÝDNU - 2 500,- KČ/MĚSÍC

1 DEN V TÝDNU - 1 600,- KČ/MĚSÍC

 

Platba v hotovosti v kanceláři organizace (Kolín II, Fügnerova 446) nebo na účet č. 2400839920/2010.

Platba je splatná vždy k 20 dni předchozího měsíce (příklad: na září do 20.8., na říjen do 20.9.).

 

V odůvodněných případech je možno podat písemnou žádost o snížení platby za službu péče o dítě v Dětské skupině Hvězdička.
Stanovisko k žádosti o snížení platby vydá zástupce poskytovatele služby, žadatel bude písemně vyrozuměn s rozhodnutím.
Na snížení platby není právní nárok.