Děkujeme

2019

Město Kolín 

www.mukolin.cz           finanční podpora provozu rodinného centra Hvězdička, partnerství na projektu Pilotní ověření péče o děti v Mikrojeslích v Kolíně CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003648

 

2018

Město Kolín 

www.mukolin.cz           finanční podpora provozu rodinného centra Hvězdička, partnerství na projektu Pilotní ověření péče o děti v Mikrojeslích v Kolíně CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003648

PhDr. Tomáš Růžička

Všem Vám, kteří se jakýmkoliv způsobem podílíte na chodu Rodinného centra Hvězdička.

 

2017

Město Kolín 

www.mukolin.cz          finanční podpora provozu rodinného centra Hvězdička, partnerství na projektu Pilotní ověření péče o děti v Mikrojeslích v Kolíně CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003648

PhDr. Tomáš Růžička

Všem Vám, kteří se jakýmkoliv způsobem podílíte na chodu Rodinného centra Hvězdička.