2012

DĚKUJEME - Mgr. Petr Hladík, obchodní ředitel ČMSS, a. s. (731 414 777, petr.hladík@cmss-oz.cz) - podpořil Den otevřených dveří, Adventní zastavení ve Hvězdičce, zapůjčením dataprojektoru k promítání ukázek aktivit Hvězdičky

DĚKUJEME - Mgr. Eva Pošíková, maminka na rodičovské dovolené - finanční dar 1500,- Kč na podporu činnosti Hvězdičky

DĚKUJEME - Denisa Duksová Pýchová, mistryně světa 2012 v nehtové modeláži - podpora aktivit Hvězdičky, pomoc při organizaci MDD, karnevalu, Mikuláše, malování dětí, darování hraček do herny Hvězdičky

DĚKUJEME - Jarmil Duksa, IT specialista, organizace a ozvučování společenských akcí, tatínek našeho malého návštěvníka, pomoc při organizaci oslav ve Hvězdičce

DĚKUJEME - Gabriela Kučerová, darovala Hvězdičce hračky podporující jemnou motoriku dětí

DĚKUJEME - Kateřina Schlitzenbauerová, darovala Hvězdičce hračky a poličku

DĚKUJEME - Alena Růžičková, maminka na mateřské dovolené, darovala Hvězdičce 2 míče vhodné pro cvičení rodičů s dětmi

DĚKUJEME - Markéta Březinová, maminka na mateřské dovolené, pomoc při akcích Hvězdičky

DĚKUJEME - Tereza Štěrbová, maminka na mateřské dovolené, pomoc při organizaci akcí Hvězdičky, darovala sladké odměny pro účastníky karnevalu

Pavlína Markvartová, maminka na mateřské dovolené, pomoc při akcích Hvězdičky

Oslava MDD:
Veliký DÍK patří všem, kteří bez nároku na jakoukoliv odměnu přišli a ve svém volném čase s oslavou pomohli.
Dík Vlaďce Jelínkové, Ladě Pecinové, Petře Čermákové, Pavlínce Švarcové, Renatě Kubátové, Jitce Kopecké, Kristíně a Michalovi Kornucovým.
Ohromný DÍK patří Jarmilovi Duksovi, který celou akci ozvučil.
Krásnou odměnou pro malé návštěvníky byla i možnost malby na tvář, kterou prováděla mistryně v body artu Denisa Duksová Pýchová, spolumajitelka salónu TOP LADY. Děti odcházely ozdobení jemnými motýlky, květinami, obrázky zvířátek a dalšími
kouzelnými malbami na tvářičkách. Denisko, jsi úžasná, MOC DĚKUJEME!!!!