Homeopatie - přednáška a beseda

20.03.2013 06:45

Mgr. Adam Havlín

Homeopatie pro děti a dospělé
přednáška a beseda o klasické homeopatii v teorii a praxi

 

 

Témata:

  • úvod do homeopatické teorie
  • homeopatické vyšetření
  • léčba dětí a dospělých
  • homeopatická pomoc v těhotenství a při porodu
  • řešení chronických případů aj.

 

 

9. 4. 2013 v 19 h. v Rodinném centru Hvězdička Kolín

Vstupné: 80,- Kč

 

 

Adam Havlín studoval v letech 2005 – 2010 na Homeopatické akademii v Praze, kde byli jeho učiteli MUDr. Petr Pudil, MUDr. Luděk Ryba, Mgr. Jiří Čehovský a Ing. Jan Matyáš. V rámci tohoto studia absolvoval v r. 2010 Letní školu s Philipem Baileym.

Je autorem či spoluautorem překladů knih o homeopatii: E. B. Nash, Nejužitečnější léky a symptomy homeopatické materie mediky, R. Moskowitz, Homeopatie pro těhotenství a porod; R. Murphy, Homeopatická materia medica, L. Klein, Miazmata a nosody.

Ve své praxi vychází ze studia a poznatků jak tradičních klasických homeopatů (J. T. Kent, S. Hahnemann, C. Hering, E. B. Nash), tak i soudobých autorů, jakými jsou zejména M. Mangialavori, J. Scholten, P. Bailey, R. Morrison, R. Sankaran, L. Klein, D. Ullman, G. Vithoulkas, I. Watson, T. Smits, R. Murphy, R. Dahlke a další.