Jak cíleně rozvíjet mozek dětí?

03.05.2012 10:23


Jak cíleně rozvíjet mozek dětí?


kdy: pátek 11. 5. v 10:00 – 11:30
kde: Rodinné centrum Hvězdička, Smetanova 764, Kolín


Společnost Scio pořádá akci „Dny vzdělávání Kolín“ a v rámci ní je pro Vás připravena přednáška s diskusí v rodinném centru. Tento program je vhodný pro rodiče a děti do 6 let.

Po dobu přednášky a diskuse se o Vaše děti postarají kvalifikovaní pedagogové.


Prvním bodem programu bude přednáška Jitky Fořtíkové, která pracuje v Centru nadání a více než 10 let se zabývá rozvojem rozumových schopností dětí předškolního a školního věku.


· Kdy a jak je vhodné rozvíjet intelekt dětí?
· Existují vhodné aktivity i pro děti do tří let?
· Co můžu udělat já jako rodič a co mám nechat na škole/školce?
· Jak poznám dítě s nadprůměrnými rozumovými schopnostmi a jak je podpořit/nezbrzdit ve vývoji?


Navazovat bude diskuse na téma vzdělávání s pracovníky společnosti Scio.
Kapacita přednášky je – vzhledem k zajištění péče o děti – omezena.

Doporučujeme se proto zaregistrovat na www.scio.cz/kolin


Těšíme se na Vás i na Vaše děti!
kontaktní osoba: Eva Strachotová, estrachotova@scio.cz