Poradenství v MC při hledání zaměstnání

11.01.2011 19:57

 

PORADENSTVÍ V MATEŘSKÝCH CENTRECH

 

Síť mateřských center o. s. v rámci projektu Krok k zaměstnání odstartovala v listopadu 2010 poradenství v mateřských centrech pro rodiče pečující o děti ve věku do 15 let, a to především pro matky či otce plánující po mateřské nebo rodičovské dovolené návrat do zaměstnání.

Poradenství probíhá i v našem mateřském centru. Neváhejte využít možnosti individuálních konzultací a poradenství ZDARMA na téma Jak se vrátit na trh práce!

Nejbližší termín konzultace je 1. 2. 2011 od 9:00 do 12:00.

Více informací a přihlášku získáte na emailu poradce.futerova@materska-centra.cz.

K základnímu obsahu konzultací patří rozpoznávání osobních a kvalifikačních předpokladů klientů/tek pro volbu vhodného povolání, případně vhodné rekvalifikace, poradenství kde hledat práci i jak se připravit na přijímací pohovor, a také konzultace konkrétních problémů a otázek jednotlivých klientů/tek.

***********