29. 06. 2010 Psí exkrementy snad zmizí z ulic

 

Psí exkrementy snad zmizí z ulic

K ČEMU JEŠTĚ POMOHOU PENÍZE Z AUTOMOBILKY TPCA? - V kolínských ulicích by se do konce roku měly objevit pomůcky pro úklid psích exkrementů. Zasloužilo se o to Občanské sdružení Rodina v Kolíně, které např. provozuje rodinné centrum Hvězdička na Zálabí.


 

V rámci grantového programu Partnerství pro Kolínsko, které dotuje společnost TPCA každoročně sumou 4 mil. Kč, získalo na projekt Čisté ulice Kolína 400 tis. Kč.

Podle ředitelky sdružení Andrey Kornucové bude však nutné původní představy omezit, neboť žádost zněla na 850 tis. Kč. "To právě tento týden musíme projednat. Předběžně v úvahu připadá instalace pomůcek v centru města a na sídlišti," uvedla Andrea Kornucová. Součástí záměru je i série loutkových představení pro děti z mateřských a základních škol, které mají za cíl poučit děti, jak se mají k pejskům chovat. Pomůcky pro úklid psích exkrementů mají obnášet držáky na sáčky a lopatku. Umístěny nejspíš budou na stávajících odpadkových koších. Proto bude nutná i pomoc města a AVE. Možná si vzpomínáte, že v březnovém rozhovoru pro náš list starosta Jiří Buřič hovořil o podobném nápadu. Minulý týden sdělil, že město projekt podpoří a pomůže občanskému sdružení. Zdá se, že však nikoliv finančně. I to je ale oproti minulosti pozitivní zpráva, protože pamatujeme, jak léta předtím se radnice k nápadům tohoto druhu chovala přinejmenším rezervovaně.

Město Kolín získalo v rámci grantového programu TPCA Partnerství pro Kolínsko celkem 500 tis. Kč na projekty Rekonstrukce Ztracené uličky a Kolínem bezpečně na kole. Na první projekt půjde z automobilky 300 tis. Kč. Peníze jsou určeny na značení cyklotras v centru města a vybudování bezpečných sklopených nájezdů na obruby. Návrh navazuje na plánované budování cyklotras v Třídvorské ulici a z Tovární ulice přes Jiráskovo náměstí a Masarykův most na Karlovo náměstí. K částce 300 tis. Kč město přidá 20 tis. Kč.
Druhému projektu Rekonstrukce Ztracené uličky pomůže společnost TPCA sumou 200 tis. Kč. Mají být použity na revitalizaci a zpřístupnění historické uličky v blízkosti centra města a vytvoření kolínské "Zdi přání". Vzhledem k tomu, že radnice původně žádala o 360 tis. Kč, budou však původní plány umenšeny. Podle vedoucího městského odboru regionálního rozvoje Martina Jírovského ale zatím není určeno jak. Už loni za pomoci nezaměstnaných Romů občanské sdružení Prostor nechalo zapomenutou uličku vyčistit. Město předpokládalo, že nyní nechá v lokalitě udělat parkovou úpravu, osvětlit ji a dozdít zeď. Zeď přání je osobním nápadem šéfa Prostoru Petra Steklého. Ten chce k zatraktivnění uličky přispět tím, že by lidé do zdi mezi cihly vkládali papírky s přáními. Šlo by o jakousi obdobu Lennonovy zdi v Praze na Malé Straně nebo zdi nářků v izraelském Jeruzalémě. "Myšlenka zdi přání vychází z historických pramenů a legend o Přemyslovi Otakaru II., který v roce 1261 prostřednictvím dekretu založil Kolín. I jemu se podle legendy v Kolíně splnila tajná přání, která poté nasměrovala jeho život jiným směrem," zmínil. Ke snížení nákladů pomůže Prostor a jeho romské pracovní skupiny, které organizují jím řízené Sociální programy. Na tento projekt město přidá 30 tis. Kč.

Oba návrhy je nejprve nutno projekčně připravit a dále bude potřeba v případě zamýšleného osvětlení Ztracené uličky získat stavební povolení. Letos by měly být oba projekty realizovány z větší části, zbytek by přišel na řadu příští rok. V tomto případě totiž město není nuceno ukončit je letos, protože grant TPCA se nemusí vyčerpat do konce kalendářního roku.