RODINA V KOLÍNĚ, z.s. O NÁS DĚTSKÁ SKUPINA MIKROJESLE KEMP 2021 PRÁDELNA KONTAKT
RODINA V KOLÍNĚ, z.s.

SPOLEČENSKY PROSPĚŠNÉ SLUŽBY PRO RODINY A KOMUNITU V KOLÍNĚ

Andrea Zápotočná
Andrea Zápotočná, ředitelka

O NÁS

  • Od roku 2007 jsme členy Sítě mateřských center ČR
  • Jsme držitelem titulu „Společnost přátelská rodině“ – Organizace uznaná MPSV pro činnost v oblasti prorodinných aktivit
  • V Kolíně provozujeme následující tři služby:

DĚTSKÁ SKUPINA HVĚZDIČKA

  • Do Dětské skupiny Hvězdička přijímáme na základě žádosti o přijetí a výběru děti ve věku od 1 roku do zahájení povinné školní docházky.

MIKROJESLE HVĚZDIČKA

  • Do mikrojeslí přijímáme na základě žádosti o přijetí a výběru děti ve věku 6 měsíců až 4 roky.
  • Kapacita zařízení jsou 4 děti v jednom okamžiku
  • Protože nejsme žádné makro-jesle, mohou se naše chůvy dětem pořádně věnovat.

PRÁDELNA RODINA

  • Náš sociální podnik, ve kterém zaměstnáváme šikovné lidi, kteří měli potíže uplatnit se jinde na trhu práce.


Dětská skupina

Mikrojesle

Prádelna

Akce
DĚTSKÁ SKUPINA

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015846;
Dětská skupina Hvězdička v Kolíně od 1.1.2020;
Termín realizace projektu: 01.01.2020 – 30.06.2021;
Realizátor projektu: Rodina v Kolíně z.s., Kolín II, Fügnerova 446 IČ 270 37 282, DIČ CZ27037282
(Projekt navazuje na projekt CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006674 realizovaný od 1.7.2017 do 31.12.2019)

Fügnerova 446, 280 02 Kolín II

Dětskou skupinu Hvězdička provozujeme v nebytových prostorech rodinného domu v klidné vilové části města.

K domu náleží i dvůr a veliká zahrada.

Nabízíme rodinné prostředí, kvalifikovaný personál.

Kapacita zařízení je 12 dětí.

Ceník:

Platbu provádějte na základě vystavené faktury na účet č. 2400839920/2010.

V odůvodněných případech je možno podat písemnou žádost o snížení platby za službu péče o dítě v Dětské skupině Hvězdička. Stanovisko k žádosti o snížení platby vydá zástupce poskytovatele služby, žadatel bude písemně vyrozuměn s rozhodnutím. Na snížení platby není právní nárok. 

(Pokračování textu…)

MIKROJESLE

Projekt Podpora péče o děti v mikrojeslích v Kolíně;
Termín realizace projektu: 01.9.2019 – 30.06.2022;
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16-069/0011194;
Realizátor projektu: Rodina v Kolíně z.s., Kolín II, Fügnerova 446 IČ 270 37 282, DIČ CZ27037282
(Projekt navazuje na projekt ukončený k 30.8.2019 – Pilotní ověření péče o děti v mikrojeslích v Kolíně CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003648 Mikrojesle Hvězdička)

Fügnerova 446, 280 02 Kolín II

Mikrojesle Hvězdička provozujeme v rodinném domě, v bytě hlavní chůvy.

K domu náleží i dvůr a veliká zahrada.

Kapacita zařízení jsou 4 děti.

(Pokračování textu…)
PRÁDELNA

Informace přímo na stránkách prádelny.

KONTAKT

Rodina v Kolíně, z. s.

Andrea Zápotočná
Fügnerova 446, 280 02 Kolín II
IČO: 270 37 282
+420 736 470 910
[email protected]