KDO JSME

Jsme Rodina v Kolíně z.s.

V Kolíně provozujeme:

Rodinné centrum Hvězdička, Kolín IV, Smetanova 764 i ve školním roce 2019/2020 rádi přivítáme další dobrovolníky podílející se na provozu RC (zejména z řad maminek na MD a RD)

Mikrojesle Hvězdička, Kolín II, Fügnerova 446

Dětská skupina Hvězdička, Kolín II, Fügnerova 446

 

Od 22. 03. 2007 jsme členy Sítě mateřských center ČR

 

Hvězdička je v Kolíně již 13 let. Děkujeme všem našim příznivcům, jen díky Vám stále pracujeme s radostí.

 

Držitel titulu:
Společnost přátelská rodině – Organizace uznaná MPSV pro činnost v oblasti prorodinných aktivit

.