KDO JSME

Jsme Rodina v Kolíně z.s.

V Kolíně provozujeme:

 

Mikrojesle Hvězdička, Kolín II, Fügnerova 446

Dětská skupina Hvězdička, Kolín II, Fügnerova 446

k 30.11.2019 jsme UKONČILI činnost naší provozovny Rodinné centrum Hvězdička, Kolín IV, Smetanova 764

 

Od 22. 03. 2007 jsme členy Sítě mateřských center ČR

 

 

 

Držitel titulu:
Společnost přátelská rodině – Organizace uznaná MPSV pro činnost v oblasti prorodinných aktivit

.