RODINA V KOLÍNĚ z.s.

provozujeme:
Prádelna Rodina – Smetanova 764, Kolín IV
Mikrojesle Hvězdička – Fügnerova 446, Kolín II
Dětská skupina Hvězdička – Fügnerova 446, Kolín II