DĚTSKÁ SKUPINA HVĚZDIČKA

Od 1. 1. 2023 provozuje Dětskou skupinu Hvězdička
Mama Market z.s.

Termín zápisu do dětské skupiny Hvězdička pro školní rok 2024/2025 oznámíme v průběhu dubna 2024. Přijímáme děti od 18 měsíců do 4 let. Kapacita zařízení je 12 dětí.

Dětskou skupinu Hvězdička provozujeme v nebytových prostorech rodinného domu v klidné vilové části města na adrese Fügnerova 446, 280 02 Kolín II. K domu náleží i dvůr a zahrada. Nabízíme rodinné prostředí, kvalifikovaný personál.

Do našeho předškolního zařízení přijímáme děti zdravé, očkované, podmínkou přijetí je dále i to, že alespoň jeden z rodičů má platný pracovně právní vztah, podniká, nebo je studentem denního studia.

Od 1.1.2023 je financování služby Dětské skupiny Hvězdička zajištěno s využitím příspěvku na provoz dětských skupin ze státního rozpočtu.

S sebou: Vyplněnou přihlášku, potvrzení lékaře a potvrzení o zaměstnání jednoho z rodičů.

Ceník za službu péče o děti platný od 1.1.2024

Docházka 5 dní v týdnu – 5 050,- Kč/měsíc 

Docházka 3 dny v týdnu – 4 500,- Kč/měsíc 

Strava 90,- Kč/den přítomnosti

Platbu provádíte na základě vystavené faktury.

Platba je pro rodiče závazná po celou dobu trvání smluvního vztahu.

V případě nepřítomnosti dítěte z osobních důvodů, z důvodu nemoci dítěte, při přerušení poskytování služby dle § 13a nebo v důsledku rozhodnutí orgánů veřejné moci rodiče hradí měsíční úhradu nákladů na službu péče o děti v plné výši.

(Pokračování textu…)