RODINA V KOLÍNĚ, z.s. O NÁS DĚTSKÁ SKUPINA MIKROJESLE KEMP 2021 PRÁDELNA KONTAKT
RODINA V KOLÍNĚ, z.s.

SPOLEČENSKY PROSPĚŠNÉ SLUŽBY PRO RODINY A KOMUNITU V KOLÍNĚ

Andrea Zápotočná
Andrea Zápotočná, ředitelka

O NÁS

  • Od roku 2007 jsme členy Sítě mateřských center ČR
  • Jsme držitelem titulu „Společnost přátelská rodině“ – Organizace uznaná MPSV pro činnost v oblasti prorodinných aktivit
  • V Kolíně provozujeme následující tři služby:

DĚTSKÁ SKUPINA HVĚZDIČKA

  • Do Dětské skupiny Hvězdička přijímáme na základě žádosti o přijetí a výběru děti ve věku od 1 roku do zahájení povinné školní docházky.

MIKROJESLE HVĚZDIČKA

  • Do mikrojeslí přijímáme na základě žádosti o přijetí a výběru děti ve věku 6 měsíců až 4 roky.
  • Kapacita zařízení jsou 4 děti v jednom okamžiku
  • Protože nejsme žádné makro-jesle, mohou se naše chůvy dětem pořádně věnovat.

PRÁDELNA RODINA

  • Náš sociální podnik, ve kterém zaměstnáváme šikovné lidi, kteří měli potíže uplatnit se jinde na trhu práce.


Dětská skupina

Mikrojesle

Prádelna

Akce
DĚTSKÁ SKUPINA

Projekt Dětská skupina podpořený ESF Operační program Zaměstnanost končí 30.6.2022!

Od 1.7.2022 je financování této služby zajištěno s využitím příspěvku na provoz dětských skupin ze státního rozpočtu..

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015846;
Dětská skupina Hvězdička v Kolíně od 1.1.2020;
Termín realizace projektu: 01.01.2020 – 30.06.2021;
Realizátor projektu: Rodina v Kolíně z.s., Kolín II, Fügnerova 446 IČ 270 37 282, DIČ CZ27037282
(Projekt navazuje na projekt CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006674 realizovaný od 1.7.2017 do 31.12.2019)

Od 1.7.2021 služba péče o děti je provozována v rámci projektu Dětská skupina Hvězdička v Kolíně II, CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017217.

Fügnerova 446, 280 02 Kolín II

Dětskou skupinu Hvězdička provozujeme v nebytových prostorech rodinného domu v klidné vilové části města.

K domu náleží i dvůr a veliká zahrada.

Nabízíme rodinné prostředí, kvalifikovaný personál.

Kapacita zařízení je 12 dětí.

Ceník:

Ceník pro děti narozené do 31.8.2019 včetně:
Docházka 4 a 5 dní v týdnu – 3896,- Kč/měsíc 

Docházka 2 a 3 dny v týdnu – 2922,- Kč/měsíc 

Docházka 1 den v týdnu – 1948,- Kč/měsíc 

Ceník pro děti narozené od 1.9.2019 včetně:
Docházka 4 a 5 dní v týdnu – 5500,- Kč/měsíc 

Docházka 2 a 3 dny v týdnu – 4100,- Kč/měsíc 

Docházka 1 den v týdnu – 2800,- Kč/měsíc 

Strava 60,- Kč/den přítomnosti

Platbu provádíte na základě vystavené faktury na účet č. 2400839920/2010.

Platba je pro rodiče závazná po celou dobu trvání smluvního vztahu.
V případě nepřítomnosti dítěte z osobních důvodů, z důvodu nemoci dítěte, při přerušení poskytování služby dle § 13a nebo v důsledku rozhodnutí orgánů veřejné moci rodiče hradí měsíční úhradu nákladů na službu v plné výši.

Více informací o dětské skupině

MIKROJESLE

Náš projekt Mikrojeslí podpořený ESF OP Zaměstnanost končí k 30.6.2022!
Pokud máte zájem o naše služby, provozujeme Dětskou skupinu Hvězdička.

Projekt Podpora péče o děti v mikrojeslích v Kolíně;
Termín realizace projektu: 01.9.2019 – 30.06.2022;
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16-069/0011194;
Realizátor projektu: Rodina v Kolíně z.s., Kolín II, Fügnerova 446 IČ 270 37 282, DIČ CZ27037282
(Projekt navazuje na projekt ukončený k 30.8.2019 – Pilotní ověření péče o děti v mikrojeslích v Kolíně CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003648 Mikrojesle Hvězdička)

Fügnerova 446, 280 02 Kolín II

Mikrojesle Hvězdička provozujeme v rodinném domě, v bytě hlavní chůvy.

K domu náleží i dvůr a veliká zahrada.

Kapacita zařízení jsou 4 děti.

Více informací o mikrojeslích
LETNÍ KEMPY 2021

Díky výzvě MŠMT ČR „Letní kempy 2021“ jsme v Kolíně pro děti, které byly ve školním roce 2020/2021 žáky ZŠ, připravili program letních příměstských táborů.

Prázdninový projekt je součástí vzdělávací strategie MŠMT ČR a má sloužit jako podpora vzdělávání dětí v souvislosti s uzavřením škol v důsledku pandemie. Kempy jsou pro děti ZDARMA a zahrnují osmihodinový program zaměřený na neformální vzdělávání, oběd, dvě svačiny a pitný režim po celý den.

Cílem projektu je:

Název výzvy: Výzva LETNÍ KEMPY 2021, č. j.: MSMT- 8385/2021-1 Název projektu: Kolín – Hvězdička 2021 Evid. č. projektu: 0614/12/KEMP/2021

Informace a přihlášky: [email protected], +420 736 470 910

PRÁDELNA RODINA

Služby:

Adresa provozovny:

Smetanova 764
Kolín 280 02

Otevírací doba:

Pondělí – pátek vlastní dovoz prádla do naší prádelny možný pouze po předchozí telefonické domluvě. Volat můžete na čísla +420732183578 a +420728568690.

Kontakt pro objednávky:

E-mail: [email protected]
Telefon: +420 732 183 578, +420 728 568 690

Více informací o prádelně

KONTAKT

Rodina v Kolíně, z. s.

Andrea Zápotočná
Fügnerova 446, 280 02 Kolín II
IČO: 270 37 282
+420 736 470 910
[email protected]