RODINA V KOLÍNĚ, z.s. O NÁS DĚTSKÁ SKUPINA MIKROJESLE KEMP 2021 PRÁDELNA KONTAKT
DĚTSKÁ SKUPINA
20 března, 2021, Andrea Zápotočná Žádné komentáře

Zápis do dětské skupiny Hvězdička pro školní rok 2023/2024 proběhne 15. a 16.5. 2023 v čase od 15:00 do 16:00. Přijímáme děti od 18 měsíců do 4 let.
S sebou: Vyplněnou přihlášku, potvrzení lékaře a potvrzení o zaměstnání jednoho z rodičů s sebou.

prihlaska_mudr_potvrzeni_pracovni_trh_elStáhnout

Od 1.1.2023 provozuje Dětskou skupinu Hvězdička
Mama Market z.s.


Aktuálně přijímáme děti od 18 měsíců do 4 let.

Do našeho předškolního zařízení přijímáme děti zdravé, očkované, podmínkou přijetí je dále i to, že alespoň jeden z rodičů má platný pracovně právní vztah, podniká, nebo je studentem denního studia.

Od 1.1.2023 je financování služby Dětské skupiny Hvězdička zajištěno s využitím příspěvku
na provoz dětských skupin
ze státního rozpočtu.

Děti narozené od 1.9.2019 včetně:
Docházka 5 dní v týdnu – 4 720,- Kč/měsíc 

Docházka 3 dny v týdnu – 2 900,- Kč/měsíc 

Děti narozené do 31.8.2019 včetně:
Docházka 5 dní v týdnu – 8 500,- Kč/měsíc 

Docházka 3 dny v týdnu – 6 500,- Kč/měsíc 

Strava 60,- Kč/den přítomnosti

Platbu provádíte na základě vystavené faktury.

Platba je pro rodiče závazná po celou dobu trvání smluvního vztahu.
V případě nepřítomnosti dítěte z osobních důvodů, z důvodu nemoci dítěte, při přerušení poskytování služby dle § 13a nebo v důsledku rozhodnutí orgánů veřejné moci rodiče hradí měsíční úhradu nákladů na službu péče o děti v plné výši.

Fügnerova 446, 280 02 Kolín II

Dětskou skupinu Hvězdička provozujeme v nebytových prostorech rodinného domu v klidné vilové části města.

K domu náleží i dvůr a veliká zahrada.

Nabízíme rodinné prostředí, kvalifikovaný personál.

Kapacita zařízení je 12 dětí.

Ceník:

Co je dětská skupina?

Dětské skupiny poskytují pravidelnou péči o předškolní děti již od 6 měsíců věku do zahájení povinné školní docházky. Umožnují docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně každý pracovní den v týdnu. Péče je poskytována mimo domácnost dítěte a je zaměřena na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyku dítěte.

V případě, že je v dětské skupině sedm a více dětí najednou, pečující osoby jsou minimálně dvě. Tím je zajištěn individuální přístup k dětem a ke specifickým potřebám každého z nich. O děti pečují na základě vypracovaného plánu výchovy a péče, který zaručuje co možná nejvyšší kvalitu poskytované služby. Délka umístění dítěte v dětské skupině záleží na dohodě mezi rodičem a poskytovatelem služby. (viz. http://www.dsmpsv.cz/cs/pro-rodice/co-je-detska-skupina)