ZÁPIS DO HVĚZDIČKY

Zápis do dětské skupiny Hvězdička pro školní rok 2024/2025

proběhne 15. a 16.5. 2024 v čase od 15:00 do 16:00.

Podmínkou přijetí je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti, očkování dítěte a potvrzení alespoň jednoho z rodičů o zaměstnání případně podnikání.
Přijímáme děti narozené v době od 1.9.2021 do 30. dubna 2023.

S sebou:
občanský průkaz rodiče,
rodný list dítěte,
vyplněná přihláška,
potvrzení lékaře
potvrzení o zaměstnání jednoho z rodičů.

Výsledky přijímacího řízení se dozvíte emailem nejdéle 5.6.2024.

Kapacita zařízení je 12 dětí.


Dětskou skupinu Hvězdička provozujeme v nebytových prostorech rodinného domu v klidné vilové části města na adrese Fügnerova 446, 280 02 Kolín II. K domu náleží i dvůr a zahrada. Nabízíme rodinné prostředí, kvalifikovaný personál.Od 1.1.2023 je financování služby Dětské skupiny Hvězdička zajištěno s využitím příspěvku na provoz dětských skupin ze státního rozpočtu.
Ceník za službu péče o děti platný od 1.1.2024

Docházka 5 dní v týdnu – 5 050,- Kč/měsíc 

Docházka 3 dny v týdnu – 4 500,- Kč/měsíc 

Strava 90,- Kč/den přítomnosti

administrativní poplatek při přijetí 3 000,- Kč

Platbu provádíte na základě vystavené faktury.

Platba je pro rodiče závazná po celou dobu trvání smluvního vztahu.

V případě nepřítomnosti dítěte z osobních důvodů, z důvodu nemoci dítěte, při přerušení poskytování služby dle § 13a nebo v důsledku rozhodnutí orgánů veřejné moci rodiče hradí měsíční úhradu nákladů na službu péče o děti v plné výši.

Co je dětská skupina?

Dětské skupiny poskytují pravidelnou péči o předškolní děti již od 6 měsíců věku do zahájení povinné školní docházky. Umožnují docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně každý pracovní den v týdnu. Péče je poskytována mimo domácnost dítěte a je zaměřena na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyku dítěte.

V případě, že je v dětské skupině sedm a více dětí najednou, pečující osoby jsou minimálně dvě. Tím je zajištěn individuální přístup k dětem a ke specifickým potřebám každého z nich. O děti pečují na základě vypracovaného plánu výchovy a péče, který zaručuje co možná nejvyšší kvalitu poskytované služby. Délka umístění dítěte v dětské skupině záleží na dohodě mezi rodičem a poskytovatelem služby. (viz. http://www.dsmpsv.cz/cs/pro-rodice/co-je-detska-skupina)